Jump to the main content block

FORMER & INCUMBENT CHAIRPERSONS

Prof. You-Li Chou

1988-1994

Prof. Guan-Liang Chang

1988-1994

Prof. Kuo-Sheng Cheng

1997-2000

Prof. Fong-Chin Su

2000-2003

Prof. Hsien-Chang Chang

2003-2006

Prof. Chih-Han Chang

2006-2009

Prof. Jia-Jin Chen  

 2009-2012

Prof. Tian-Song Chen

2012-2015

Prof. Jia-Jin Chen  

 2015- present